Tượng Ảnh

Các mẫu tượng

Price:
-
Di Lặc đứng Lc
Di Lặc đứng Lc

Phật Di Lặc đứng màu, cở lớn (12x12x24)

Di Lặc đứng Lw
Di Lặc đứng Lw

Phật Di Lặc đứng, cở lớn trắng (12x12x24)

Di Lặc ngồi sc
Di Lặc ngồi sc

Phật Di Lặc loại màu, trung bình (12x7)

Di Lặc ngồi sw
Di Lặc ngồi sw

Phật Di Lặc ngồi cở trung bình, trắng (12x7)

Địa Tạng đứng Lw
Địa Tạng đứng Lw

Địa Tạng đứng cở lớn, trắng (14x14x40)

Địa Tạng đứng mc
Địa Tạng đứng mc

Địa Tạng đứng màu (11x11x31)

Địa Tạng đứng mw
Địa Tạng đứng mw

Địa Tạng đứng, trắng (11x11x31)

Địa Tạng ngồi
Địa Tạng ngồi

Địa Tạng ngồi màu trắng 7x11

Địa Tạng ngồi sc
Địa Tạng ngồi sc

Địa Tạng ngồi loại màu, nhỏ (7x7x11)

Phật nằm sw
Phật nằm sw

Phật Niết Bàn nằm loại nhỏ trắng (17x8)

Phật ngồi
Phật ngồi

Phật Ngồi (size lớn: cao gần 2 feet. 14x14x23)

Phật ngồi m
Phật ngồi m

Phật Tổ ngồi, cở trung, trắng (12x12x17)

Phật ngồi m1
Phật ngồi m1

Phật Tổ ngồi, loại trung, màu (8x8x14)

Phật ngồi s1
Phật ngồi s1

Phật Tổ ngồi cở vừa, trắng (9x9x16)

Phật ngồi s2
Phật ngồi s2

Phật Tổ loại vừa, màu (9x9x16)

Quan Âm 2.5 ft
Quan Âm 2.5 ft

Quan Âm cở trung, màu, cao 2.5 feet (10x10x30)

Quan Âm 3.5 ft
Quan Âm 3.5 ft

Quan Âm size: 14x14x42(cao 3.5 feet)

Quan Âm 5 ft
Quan Âm 5 ft

Quan Âm cở lớn, màu cao 5 ft (18x18x60)

Quan Âm lá sen
Quan Âm lá sen

Quan Âm Lá Sen, màu (8x8x16)

Quan Âm ngồi s1
Quan Âm ngồi s1

Quan Âm cở nhỏ, màu (5x5x10 inches)

Quan Âm ngồi s2
Quan Âm ngồi s2

Quan Âm loại vừa, màu (6x6x12)

Quan Công đọc sách sc
Quan Công đọc sách sc

Quan Công đọc sách, màu (10x8x12)

Quan Công đọc sách sw
Quan Công đọc sách sw

Quan Công đọc sách cở trung, trắng (10x12)

Quan Công đứng sc
Quan Công đứng sc

Quan Công đứng cở trung, màu (10x8x16)

Quan Công đứng sw
Quan Công đứng sw

Quan Công đứng loại trung, trắng (10x8x16)

Tam Thánh
Tam Thánh

Tam Thánh cỡ trung, mỗi tượng: 5x7x18

Thần Tài Ông Địa mc
Thần Tài Ông Địa mc

Thần Tài Ông Địa cở trung, màu (7x6x10)

Thần Tài Ông Địa mw
Thần Tài Ông Địa mw

Thần Tài Ông Địa cở trung, trắng (7x6x10)

Thần Tài Ông Địa sc
Thần Tài Ông Địa sc

Thần Tài Ông Địa loại nhỏ, màu (4x5x6)

Thần Tài Ông Địa sw
Thần Tài Ông Địa sw

Thần Tài Ông Địa cở nhỏ, trắng (4.5x6)